+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

mgr inż. Bogumiła Żurawiecka

dyrektor, przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Marta Garbol - Laska

kierownik praktycznej nauki zawodu, język niemiecki

mgr Ataman Damian

religia

mgr Marcin Bochuta

geografia, informatyka

mgr Czaja Magdalena

język niemiecki

mgr Ilona Głuszko

chemia

mgr Joanna Hildebrandt

język angielski, wychowawca w internacie

mgr inż. Anna Jońca

przedmioty zawodowe (architektura krajobrazu)

mgr Bogusław Kozioł

wychowawca w internacie, WF

mgr inż. Beata Krzystyniak

biologia, technologia gastronomiczna

mgr Paulina Łuszczek

język polski, nauczyciel - bibliotekarz

mgr inż. Teresa Mirek

przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe, WOS, wychowawca   w internacie

mgr Joanna Nowicka

wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczne z technologii gastronomicznej

mgr Lucyna Piskorowska

wiedza o kulturze, plastyka

mgr Krzysztof Przybyła

przedmioty zawodowe (architektura krajobrazu)

mgr Remigiusz Rzepczak

edukacja dla bezpieczeństwa

Roma Sładek

wychowawca w internacie

mgr Ala Szymańska

wychowawca w internacie

mgr Sławomir Szymański

matematyka, fizyka

mgr Renata Walawender

historia, historia i społeczeństwo

mgr inż. Joanna Walkiewicz

przedmioty zawodowe gastronomiczne