+48 91 41 45 441    zsckrmieszkowice@zsckr.com.pl

NAUCZYCIELE UCZĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MIESZKOWICACHImię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

mgr inż. Bogumiła Żurawiecka

dyrektor, przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr inż. Teresa Mirek

kierownik praktycznej nauki zawodu,
przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr Agnieszka Rosołowska

pedagog, plastyka

mgr Krzysztof Cytrynowicz

WF

mgr Marta Garbol - Laska

język niemiecki

mgr Ilona Głuszko

chemia

mgr inż. Anna Jońca

przedmioty zawodowe (architektura krajobrazu)

mgr Joanna Kwiatkowska

język angielski

mgr inż. Beata Krzystyniak

biologia, technologia gastronomiczna

mgr Tomasz Kurdzieko

informatyka

mgr Paulina Łuszczek

język polski, nauczyciel - bibliotekarz

mgr Łukasz Koliński

religia

mgr Krzysztof Maciaszek

geografia

mgr Grażyna Mazur

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
wychowawca w internacie

mgr Joanna Nowicka

zajęcia praktyczne z technologii gastronomicznej

mgr Krzysztof Przybyła

przedmioty zawodowe (architektura krajobrazu)

mgr Remigiusz Rzepczak

edukacja dla bezpieczeństwa

Roma Sładek

wychowawca w internacie

mgr Ala Szymańska

wychowawca w internacie

mgr Sławomir Szymański

matematyka, fizyka

mgr Renata Walawender

historia, historia i społeczeństwo

mgr inż. Joanna Walkiewicz

przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Iwona Porzezińska

wychowawca w internacie