+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019 / 20

 

 

 

Termin

spotkania

 Tematyka  spotkania

 

09.09.2019 r.

 

1.      Zapoznanie z obowiązującymi dokumentami szkolnymi (m.in. statut, WO).

2.      Poinformowanie rodziców o możliwości zapoznania się  z wymaganiami edukacyjnymi przez cały rok szkolny – dostępne   u nauczycieli poszczególnych przedmiotów i u kierownika pnz.

3.      Zachowanie w szkole oraz zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły                    i w drodze powrotnej.

4.      Wpłaty na Radę Rodziców (dla klasy I – deklaracje, wybór przedstawiciela).

5.      Procedury egzaminów zewnętrznych.

6.      Wybory klasowych rad rodziców.

 ZEBRANIE RADY RODZICÓW – ustalenie zasad współpracy.

 

18.11.2019 r.

 

DNI CHLEBA

Śródokresowa analiza wyników nauczania, problemy wychowawcze, analiza frekwencji.

 

9.12.2019 r.

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

JASEŁKA

 

7.01.2020 r.

 Klasyfikacja uczniów za I semestr.

 

23.03.2020 r.

 Śródokresowa analiza wyników nauczania, problemy wychowawcze, analiza frekwencji.Powiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – klasy maturalne.

 

18.05.2020 r.

 

Powiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

w każdym innym terminie, jeśli zajdzie taka potrzeba

wg potrzeb wychowawców, rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkoły