+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

Dokumenty szkoły

 
STATUT
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Osadników Wojskowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mieszkowicach


WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach