+48 91 41 45 441    zspmieszkowice@op.pl

Nabór na rok 2020 / 2021

Na rok szkolny 2020 / 2021 szkoła prowadzi nabór do technikum pięcioletniego w zawodach:

 

1. technik żywienia i usług gastronomicznych 

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształci umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Absolwent zdobywa tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych, może podejmować pracę w obiektach żywienia zbiorowego oraz instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, domowych i hotelarskich. 

2.  technik architektury krajobrazu 

Absolwenci szkoły kształcącej w tym kierunku mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu wymagające profesjonalnego dozoru. Absolwenci mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Absolwent będzie przygotowany do:
- projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej;
- projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych;
- pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu;
- prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania wykonywanych prac i projektów;
- stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu

Szkoła zapewnia:
- nowoczesny internat (opłata tylko za wyżywienie 13 zł/dzień; pokoje 1,2,3 - osobowe)
- darmowe podręczniki dla wszystkich uczniów
- prawo jazdy kat. T (zgodnie z podstawą programową)
- bogato wyposażoną bibliotekę szkolną
- bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną
- nowoczesne pracownie: komputerową, językową i multimedialną z dostępem do internetu
- bezprzewodowy internet na terenie szkoły i internatu
- zaplecze sportowe wraz z salką fitness i siłownią
- dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną
- ogród szkolny